Blog

Fanny och Alexander

10 jun 2019 0

Ingmar Berman är en regissör som väcker känslor hos de flesta, oavsett om det är kärlek eller hat. Somliga anser att han är överskattad och svårbegriplig medan andra hyllar honom som en nästan gudalik ikon inom svensk film. Oavsett om man älskar honom eller hatar honom så är han omöjlig att kringgå när man pratar om svensk film under 1900-talet.

Bergmans stora mästerverk Fanny och Alexander anses av många vara hans stora livsverk där alla hans teman och karaktärer som återkommer i många av hans filmer når sin kulmen och kommer till sin rätt. Filmen handlar om barnen Fanny och Alexander som efter att ha förlorat sin far i ett slaganfall hamnar under den sadistiska biskopen Edvard Vergérus våld när han gifter sig med deras mor. Både barnen och deras mor lider under hans djupt konservativa och religiösa regim och ser ingen väg ut ur eländet, samtidigt som somliga av deras släktingar börjar oroa sig alltmer för deras hälsa och välmående.

För den som är nyfiken på Ingmar Bergmans filmskapande men inte vet var man ska börja är Fanny och Alexander en mycket bra ingång till Bergmans universum.

luster