Blog

Bowling for Columbine

20 Nov 2018 0

Michael Moore tog världen med storm när han i sin numera klassiska dokumentärfilm Bowling for Columbine ifrågasatte den amerikanska vapenlobbyns makt långt innan många andra gjorde det. Michael Moore hade förvisso redan tidigare gjort en rad uppmärksammade filmer och serier men det råder ändå ingen tvekan om att Bowling for Columbine var den film som gjorde honom till den maktfaktor han är idag.

Filmen tar sin utgångspunkt i skolmassakern i Columbine high school 1999 och den moralistiska debatt som försökte skylla över skulden för massakern på populärkultur som Marilyn Manson samtidigt som USA:s liberala vapenlagar stod långt från de anklagades bänk. Med stor empati för offren och hänsynslöshet mot makthavare väcker han alltid känslor och i fallet med Bowling for Columbine fick han bland annat kritik för att han var för hård mot den åldrade Charlton Heston, ordförande för National Rifle Association, som han intervjuade om besluten att hålla möten i städer som haft skolskjutningar.

Oavsett vad man tycker i sak så är Bowling for Columbine en välgjord, rolig och än idag angelägen film som måste ses av såväl vapenivrare som vapenmotståndare. Och kanske kan den även lära oss något om det amerikanska samhället idag.

luster